Có 8 kết quả :

Sóng An Bang Ảnh: Trần Thành

Nơi đầu sóng - món quà gửi Trường Sa

SVVN - Nơi đầu sóng - tập tản văn và ảnh về Trường Sa của Lữ Mai và Trần Thành cũng có được tài trợ, nhưng về cơ bản do hai tác giả bỏ tiền xuất bản. Phần lớn sách in ra dành tặng lính đảo. Số còn lại đem bán lấy tiền mua các món quà thiết thực gửi Trường Sa.