Có 2 kết quả :

Trường đại học đua nhau kiểm định nước ngoài

Trường đại học đua nhau kiểm định nước ngoài

SVVN - Ngoài việc kiểm định chất lượng tại các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Bộ GD - ĐT, hàng loạt trường đại học cũng chạy đua để được các tổ chức quốc tế xếp hạng, công nhận đạt chuẩn chất lượng quốc tế.
Trường đại học có thể tăng tiết dạy bù do nghỉ dịch COVID-19

Trường đại học có thể tăng tiết dạy bù do nghỉ dịch COVID-19

SVVN - Trong trường hợp cần thiết, giảng viên và sinh viên trường ĐH Tài chính Marketing có thể sắp xếp tăng thêm số tiết/buổi học ban ngày (tối đa 5 tiết/buổi học), chủ động đăng ký buổi học bù cho các buổi tạm nghỉ học với các đơn vị quản lý đào tạo để ổn định kế hoạch giảng dạy và thi cử của học kỳ cuối năm 2020 của trường.