Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII:

'Tuổi trẻ Việt Nam Khát vọng – Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo'

SVVN - Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam: Khát vọng – Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo” sẽ diễn ra từ ngày 14 - 16/12/2022, tại Thủ đô Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm