Có 8 kết quả :

Tuyên dương hơn 300 ‘Sinh viên 5 tốt’ và ‘Sao Tháng Giêng’

Tuyên dương hơn 300 ‘Sinh viên 5 tốt’ và ‘Sao Tháng Giêng’

SVVN - Trong số các cá nhân giành Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2021, có nhiều tấm gương sáng trên nhiều lĩnh vực, là hình mẫu vượt khó học tốt, với hàng loạt công trình nghiên cứu khoa học, bài báo chuyên ngành được đánh giá cao, đạt nhiều thành tích trong công tác tình nguyện vì cộng đồng.