Có 4 kết quả :

Kỳ quân sự tại miền đất Tổ: Tự hào chuyến đi của thanh xuân

Kỳ quân sự tại miền đất Tổ: Tự hào chuyến đi của thanh xuân

SVVN - 1011 bạn sinh viên năm nhất CQ59 Chương trình CLC - Học viện Tài chính vừa có một hành trình đặc biệt về với mảnh đất Phú Thọ khi tham gia kỳ học quân sự tại Trung tâm GDQP&AN, Trường Đại học Hùng Vương. Chuyến đi tuy không dài nhưng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi vừa đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19, vừa đảm bảo hoạt động học tập trung chuẩn “quân sự”.