Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Hưng Yên lần thứ IV

SVVN - Chiều ngày 10/10, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Hưng Yên lần thứ IV, đã bước vào phiên làm việc đầu tiên, với sự tham dự của 210 đại biểu, đại diện cho hơn 12.000 sinh viên trong tỉnh. Anh Đặng Ngọc Đông được hiệp thương bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh khóa mới.

Dự phiên làm việc đầu tiên của Đại hội, có: Anh Nguyễn Bá Cát - Phó Trưởng Ban Thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Vũ Hồng Luyến - Bí thư Tỉnh Đoàn; bà Nguyễn Thị Thiều Hương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh và 210 đại biểu, đại diện cho hơn 12.000 sinh viên Hưng Yên.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Hưng Yên lần thứ IV ảnh 1

Các đại biểu tham dự phiên làm việc đầu tiên.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh khóa IV, gồm 20 anh, chị; hiệp thương bầu Ban Kiểm tra, gồm 5 anh, chị; hiệp thương bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết, đại diện cho hơn 12.000 sinh viên Hưng Yên tham gia Đoàn Đại biểu tỉnh Hưng Yên tham dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Hưng Yên lần thứ IV ảnh 2

Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Hưng Yên lần thứ IV.

Cùng ngày, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hiệp thương bầu 7 anh, chị vào Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh khóa IV; anh Đặng Ngọc Đông - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh khóa III tiếp tục được hiệp thương bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh khóa IV.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Hưng Yên lần thứ IV ảnh 3Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Hưng Yên lần thứ IV ảnh 4

Trong phiên khai mạc Đại hội, nhiều diễn đàn đã được thảo luận, đóng góp.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Bá Cát - Phó Trưởng Ban Thanh niên T.Ư đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới các anh, chị được hiệp thương bầu vào Ban Thư ký và các chức danh chủ chốt của Hội Sinh viên tỉnh Hưng Yên.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Hưng Yên lần thứ IV ảnh 5

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Hưng Yên lần thứ IV, đã bước vào phiên làm việc đầu tiên, với sự tham dự của 210 đại biểu, đại diện cho hơn 12.000 sinh viên trong tỉnh.

"Ngay sau Đại hội, mỗi anh, chị Ủy viên Ban Chấp hành cần tổ chức quán triệt, thông tin nhanh về kết quả Đại hội cho rộng rãi hội viên, sinh viên tại đơn vị của mình. Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh cần khẩn trương chuẩn bị các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 thảo luận thông qua các văn bản: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên tỉnh, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên tỉnh lần thứ IV với những hoạt động, việc làm cụ thể. Đồng thời, Hội Sinh viên tỉnh cần bắt tay ngay xây dựng Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên tỉnh lần thứ IV trong hội viên, sinh viên toàn tỉnh", anh Nguyễn Bá Cát nói.

Tin liên quan