Có 17 kết quả :

Khai ngộ

Khai ngộ

SVVN - Có một pháp sư được tiếng là cao tay lắm. Cứ mỗi ngày rằm hằng tháng là pháp sư này thảo một tờ sớ dài, học theo tiền nhân đọc văn tế thập loại chúng sinh.
Pháp sư Võ Văn Nhành

“Pháp sư” nặn hình nhân thế mạng ở Lý Sơn

SVVN - Với người dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), mỗi khi có người thân gặp nạn trên biển mất xác, họ lại tìm đến pháp sư nhờ nặn một hình nhân thế mạng. Họ tin, làm như vậy, linh hồn người chết sẽ không phải lang thang, phiêu bạt mà tìm được đường về đoàn tụ với gia đình, tổ tiên.