Có 33 kết quả :

Bánh chưng ở lại…

Bánh chưng ở lại…

SVVN - Nói thẳng, tầm văn xuôi Việt nào đã vinh hạnh đạt đến đẳng cấp của cái bánh chưng về giá trị cổ truyền lẫn tính phổ quát mà đem so sánh với nhau. Là đang nói đến việc một nhà văn Việt ở hải ngoại so sánh giữa văn xuôi xứ mình và cái bánh chưng đang gây sóng trên mạng xã hội mấy ngày qua.
Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên: TPHCM đang tập trung xử lý các tồn tại…

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên: TPHCM đang tập trung xử lý các tồn tại…

SVVN - Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên khẳng định, TPHCM đang tập trung xử lý các vấn đề tồn tại và đang rà soát, thống kê toàn bộ những việc thuộc thẩm quyền để xử lý ngay trên tinh thần làm cái nào ra cái đó, sai đến đâu sửa đến đó, sai mức độ nào xử lý mức độ đó một cách khách quan, công minh và trong sáng.
Trò chuyện đầu Xuân với CEO Nguyễn Kim Thoa: Sách là một phần của văn hóa

Trò chuyện đầu Xuân với CEO Nguyễn Kim Thoa: Sách là một phần của văn hóa

SVVN - Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến ngành xuất bản, nhưng CEO Tân Việt Books Nguyễn Kim Thoa vẫn tìm ra những lối đi riêng cho văn hóa đọc. Dự án cải tạo và xây dựng các nhà văn hóa cộng đồng tại địa phương, đặc biệt là vùng nông thôn, sẽ đem lại động lực mới cho việc phát triển văn hóa đọc trong năm 2022 và nhiều năm tới.