Có 1 kết quả :

Tình nguyện viên tiếp nước sạch cho người dân miền Tây

Tiếp nước sạch cho người dân miền Tây

SVVN - Thấy tình xâm nhập mặn diễn ra nghiêm trọng ở các tỉnh miền Tây, các bạn tình nguyện viên thuộc Hội tình nguyện Gió Yêu Thương đã cùng chung tay đưa nước sạch từ TP. HCM xuống “giải khát” cho người dân tại khu vực huyện Gò Công Đông, Tiền Giang.