Chị Nguyễn Phương Thảo giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh

SVVN - Tại Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028, chị Nguyễn Phương Thảo - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, tiếp tục được tín nhiệm hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh khóa mới.
Chị Nguyễn Phương Thảo giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Chị Nguyễn Phương Thảo giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Chị Nguyễn Phương Thảo giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh ảnh 3
Chị Nguyễn Phương Thảo giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh ảnh 4
Tin liên quan