Có 6 kết quả :

Nguyệt sắc 2023: Mang nét đẹp cổ truyền đến với thế hệ hiện đại

Nguyệt sắc 2023: Mang nét đẹp cổ truyền đến với thế hệ hiện đại

SVVN - Mong muốn gìn giữ được nét đẹp văn hoá cổ xưa, đồng thời mang đến Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở viện Nhi, thông qua hoạt động trao tặng những sản phẩm yêu thương, workshop “Nguyệt sắc 2023” với chủ đề “Treo đèn đón trăng lên” đã được nhóm sinh viên lớp Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hoá K40 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền lên ý tưởng, tổ chức.