Có 6 kết quả :

Tuyên dương học sinh, sinh viên giỏi nghề

Tuyên dương học sinh, sinh viên giỏi nghề

Ngày 17/4, trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12 tổ chức Lễ Chào cờ và tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi “Học sinh, Sinh viên giỏi nghề” TP. HCM 2023 và Hội thi “Học sinh giỏi nghề ” cấp Trường, năm học 2022 - 2023, tổng kết hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023.