Có 8 kết quả :

ĐH Kinh tế TP. HCM mở thêm 2 chương trình đào tạo mới

ĐH Kinh tế TP. HCM mở thêm 2 chương trình đào tạo mới

SVVN - Ngày 16/2, ĐH Kinh tế TP. HCM công bố thông tin tuyển sinh năm 2024. Trường dự kiến tuyển 7.900 chỉ tiêu (tăng 100 chỉ tiêu so với 2023 cho 2 chương trình mới), tương ứng 56 lựa chọn chương trình học tại TP. HCM (mã trường: KSA) và 630 chỉ tiêu, 16 chương trình học tại Vĩnh Long (mã trường: KSV).