Có 6 kết quả :

Phát huy vai trò của thanh niên, sinh viên Long An trong công cuộc chuyển đổi số

Phát huy vai trò của thanh niên, sinh viên Long An trong công cuộc chuyển đổi số

SVVN - Tỉnh Đoàn Long An vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn – Hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Một trong những nội dung mà Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An nhấn mạnh, đó là phải phát huy vai trò của thanh niên, sinh viên Long An trong công cuộc chuyển đổi số.
 Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Long An có tâm trong, trí sáng

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Long An có tâm trong, trí sáng

SVVN - Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, diễn ra sáng 5/10, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Long An có tâm trong, trí sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng, năng động, sáng tạo, gương mẫu, có ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.