Tiêu chí đạt Sinh viên 5 tốt' và 'Tập thể sinh viên 5 tốt' sửa đổi

SVVN - Nhằm nâng cao chất lượng và phù hợp hơn với kết quả học tập của sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư, giai đoạn 2019 - 2023 (sửa đổi, bổ sung).
Tiêu chí đạt Sinh viên 5 tốt' và 'Tập thể sinh viên 5 tốt' sửa đổi ảnh 1
Tiêu chí đạt Sinh viên 5 tốt' và 'Tập thể sinh viên 5 tốt' sửa đổi ảnh 2
Tiêu chí đạt Sinh viên 5 tốt' và 'Tập thể sinh viên 5 tốt' sửa đổi ảnh 3
Tiêu chí đạt Sinh viên 5 tốt' và 'Tập thể sinh viên 5 tốt' sửa đổi ảnh 4
Tiêu chí đạt Sinh viên 5 tốt' và 'Tập thể sinh viên 5 tốt' sửa đổi ảnh 5
Tiêu chí đạt Sinh viên 5 tốt' và 'Tập thể sinh viên 5 tốt' sửa đổi ảnh 6
Tiêu chí đạt Sinh viên 5 tốt' và 'Tập thể sinh viên 5 tốt' sửa đổi ảnh 7
Tin liên quan