405 ứng viên đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, có 42 ứng viên đạt tiêu chuẩn Giáo sư và 363 người đạt Phó Giáo sư, năm 2021.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 405 ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư được bỏ phiếu tín nhiệm thông qua, năm 2021.

Trong đó, 42 ứng viên Giáo sư và 363 ứng viên Phó Giáo sư được bỏ phiếu tín nhiệm.

So với đề xuất ban đầu, Hội đồng Giáo sư Nhà nước biểu quyết không đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với 10 ứng viên (1 ứng viên Giáo sư, 9 ứng viên Phó Giáo sư).

Năm 2021, có tổng cộng 640 ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh (88 ứng viên Giáo sư, 552 ứng viên Phó Giáo sư) tại 98 Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Sau quá trình đánh giá và xét duyệt, các Hội đồng Giáo sư cơ sở chuyển hồ sơ của 494 ứng viên (66 ứng viên Giáo sư và 428 ứng viên Phó Giáo sư) đủ điều kiện lên xét tại Hội đồng Giáo sư của 27 ngành/liên ngành.

Từ 494 ứng viên, Hội đồng Giáo sư các ngành, liên ngành đã xem xét loại 79 ứng viên chưa đạt tiêu chuẩn và đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét 415 ứng viên đạt chuẩn chức Giáo sư, Phó Giáo sư (44 ứng viên Giáo sư và 372 ứng viên Phó Giáo sư).

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm