Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023:

Infographics: Những con số ấn tượng qua 11 tuần triển khai Chiến dịch Tình nguyện Hè

SVVN - Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023, các chiến sĩ tình nguyện đã thể hiện sức trẻ, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của người trẻ, với gần 3.000km đường giao thông được sửa chữa, hơn 700km đường làm mới...
Infographics: Những con số ấn tượng qua 11 tuần triển khai Chiến dịch Tình nguyện Hè ảnh 1
Infographics: Những con số ấn tượng qua 11 tuần triển khai Chiến dịch Tình nguyện Hè ảnh 2
Infographics: Những con số ấn tượng qua 11 tuần triển khai Chiến dịch Tình nguyện Hè ảnh 3
Infographics: Những con số ấn tượng qua 11 tuần triển khai Chiến dịch Tình nguyện Hè ảnh 4
Infographics: Những con số ấn tượng qua 11 tuần triển khai Chiến dịch Tình nguyện Hè ảnh 5
Tin liên quan