ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Tiếp tục triển khai các phong trào hành động cách mạng để khơi sức thanh niên (*)

SVVN - Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạnh, lòng yêu nước, nuôi dưỡng­ hoài bão, khát vọng vươn lên của người trẻ, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp... là những ý chính trong tham luận của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Sinh Viên Việt Nam xin trân trọng đăng tải toàn văn nội dung tham luận.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Kính thưa Đoàn Thư ký, kính thưa toàn thể Đại hội

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam bày tỏ sự thống nhất cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội; đặc biệt phấn khởi và trân trọng cảm ơn khi các ý kiến góp ý của tuổi trẻ thông qua 6 hội nghị đã được đã được xem xét, tổng hợp và tiếp thu thỏa đáng.

Trong khuôn khổ tham luận này, tôi xin phép cáo báo một số nội dung nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp.

Tiếp tục triển khai các phong trào hành động cách mạng để khơi sức thanh niên (*) ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI về xây dựng lớp thanh niên Việt Nam có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” và khắc phục tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, thờ ơ chính trị”, Đoàn đã liên tục đổi mới nội dung và phương thức giáo dục để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và phù hợp với xu hướng biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên. Đoàn đã xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới với 12 tiêu chí cụ thể phù hợp với lứa tuổi, nhận thức, đặc điểm, điều kiện sống, lao động, học tập của thanh thiếu nhi; tăng cường thông tin tích cực, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương điển hình tiên tiến và huy động người có ảnh hưởng xã hội tham gia định hướng, giáo dục thế hệ trẻ; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và truyền thông để tập hợp và giáo dục thanh thiếu nhi.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức triển khai phong trào hành động cách mạng phù hợp với xu thế phát triển, nhu cầu của thanh niên. Ba phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và các phong trào cụ thể trong từng đối tượng thanh niên đã phát huy tác dụng tích cực. Thông qua đó, 5 năm qua đã có hơn 12 triệu lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, thực hiện hơn 800.000 công trình, phần việc thanh niên; đề xuất 2,2 triệu ý tưởng, sáng kiến, trong đó, hơn 74.000 ý tưởng, sáng kiến đã được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ hoặc kết nối hỗ trợ để hiện thực hóa; đã có hơn 10.000 tỷ đồng vốn vay, hơn 1 triệu hoạt động tư vấn, đào tạo về khởi nghiệp, hơn 3.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thiên tai diễn ra bất thường, các cấp bộ Đoàn đã chủ động không tổ chức các hoạt động đông người; tập trung triển khai các đội hình thanh niên với quy mô hợp lý, giảm lễ nghi, bắt tay ngay vào những công trình, phần việc thanh niên phù hợp; triển khai các sáng kiến vì cộng đồng; chú trọng các hoạt động trên nền tảng số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thiết kế và triển khai hoạt động. Hình ảnh thanh niên tham gia phòng chống dịch bệnh và ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân ghi nhận.

Và có lẽ, sự động viên lớn nhất đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đó là trong nhận định về hạn chế, yếu kém tại Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII đã không còn từ “hành chính hóa” như tại Đại hội XII.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và xã hội vẫn trăn trở khi một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc; thiếu ý chí vươn lên.

Kính thưa Đại hội,

Để góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Tiếp tục triển khai các phong trào hành động cách mạng để khơi sức thanh niên (*) ảnh 2

Một, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức giáo dục của Đoàn theo  Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”, trong đó kiên trì và kịp thời đổi mới cách thức phổ biến, học tập lý luận chính trị, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên. Tăng cường các biện pháp nắm nhanh, nắm chắc và định hướng kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên trước những vấn đề mới nảy sinh. Xây dựng cơ chế cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời để mỗi đoàn viên trong tổ chức đều là người có thể truyền tải thông điệp giáo dục thanh thiếu nhi. Chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn trong tuyên truyền yếu tố tích cực, người tốt, việc tốt, hành động đẹp. 

Hai, coi trọng giáo dục qua hoạt động thực tiễn bằng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Theo đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các phong trào hành động cách mạng để khơi sức thanh niên, tập trung vào những “phẩm chất” nổi bật của thanh niên. Cụ thể: 

- Tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, tổ chức để thanh niên chủ động đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

- Khơi dậy tinh thần sáng tạo, khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, nhất là các giải pháp có hàm lượng tri thức, ứng dụng công nghệ cao trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học và trong các lĩnh vực của đời sống. Xây dựng cơ chế phối hợp, kết nối với các đơn vị liên quan để tiếp nhận, chuyển giao các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên vào thực tiễn cuộc sống. 

- Cung cấp thông tin, góp phần kiến tạo môi trường thuận lợi để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo. Tăng cường tổ chức các giải thưởng để phát hiện, tôn vinh những ý tưởng kinh doanh, những doanh nhân trẻ thành đạt. Huy động nguồn lực hỗ trợ các điều kiện về chuyên môn, vốn, giải pháp cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đặc biệt là quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế. 

- Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc. Chủ động đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, vùng dân tộc thiểu số, góp phần bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. 

Ba, tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, tập trung vào những nhu cầu thiết thân, chính đáng, gắn chặt với thanh niên, như học tập, nghề nghiệp và việc làm, sức khoẻ, kỹ năng thực hành xã hội; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; trong đó quan tâm nhiều hơn đến nhóm thanh niên tiên tiến và nhóm thanh niên yếu thế.

Bốn, nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất là tư tưởng chính trị và tính tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh của đoàn viên; chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá; tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng.  Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Đoàn trực tiếp rèn luyện đảng viên trẻ, cung cấp cán bộ trẻ cho Đảng.

Năm, mỗi đảng viên trong độ tuổi thanh niên, đặc biệt là cán bộ Đoàn các cấp cần nêu cao trách nhiệm nêu gương cho đoàn viên, thanh niên và thiếu niên, nhi đồng. Cùng với đó, cần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; có cơ chế động viên, khuyến khích, kiểm tra, giám sát về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trẻ. Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên chính là tấm gương sống giá trị nhất để đoàn viên, thanh niên Việt Nam củng cố niềm tin với Đảng.

Để tuổi trẻ Việt Nam thực hiện tốt sứ mệnh của mình được Đảng và Nhà nước tin tưởng, giao phó, tại diễn đàn này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn và trân trọng đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thanh niên. Để kịp thời đưa những chủ trương, quan điểm của Đảng đối với công tác thanh niên, tuổi trẻ cả nước tha thiết mong muốn trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và ban hành kết luận mới.

Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam tán thành cao với nhận định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” và bày tỏ  ý chí quyết tâm, bằng hành động cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ.

Được vinh dự tham luận đúng vào ngày kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng, Tuổi trẻ Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu và các vị cách mạng tiền bối, xin kính chúc Đoàn Chủ tịch Đại hội, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề tham luận do Tòa soạn đặt.

MỚI - NÓNG
Thi tốt nghiệp THPT 2024: Nếu thí sinh trượt thì dự thi năm 2025 thế nào?
Thi tốt nghiệp THPT 2024: Nếu thí sinh trượt thì dự thi năm 2025 thế nào?
SVVN - Trong họp báo chiều 29/11, công bố phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, nhiều vấn đề được phóng viên các cơ quan báo chí đặt ra: Nếu từ năm 2025 thi theo phương án mới thì thí sinh trượt tốt nghiệp năm học 2023 - 2024 sẽ thế nào? Phương án này, môn Ngoại ngữ sẽ không còn là môn bắt buộc, liệu có làm giảm chất lượng môn Ngoại ngữ? Liệu học sinh có được thi hơn 4 môn như quy định?...

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên đoạt Giải thưởng Euréka sẽ được ĐHQG TP. HCM cấp học bổng

Sinh viên đoạt Giải thưởng Euréka sẽ được ĐHQG TP. HCM cấp học bổng

SVVN - Trong Lễ tổng kết, trao giải Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 25, năm 2023, PGS.TS Vũ Hải Quân – Giám đốc ĐHQG TP. HCM cho biết: “Định hướng trong thời gian sắp tới, ĐHQG TP. HCM đang xây dựng cơ chế và hoàn toàn có thể cấp học bổng cho các sinh viên đoạt giải Nhất, Nhì, Ba của Giải thưởng Euréka để tạo cơ hội cho các bạn được tiếp tục lựa chọn học tập, nghiên cứu khoa học các chương trình đào tạo sau đại học tại các trường thuộc khối ĐHQG TP. HCM”.
Hội Sinh viên TP. HCM vinh danh 77 sinh viên tiêu biểu

Hội Sinh viên TP. HCM vinh danh 77 sinh viên tiêu biểu

SVVN - Phát biểu tại Lễ “Vinh danh thủ khoa năm” lần X, Bí thư Thành Đoàn TP. HCM Phan Thị Thanh Phương nhắn nhủ: “Các bạn trẻ hãy nỗ lực, tiếp tục vươn lên, chinh phục tri thức, tiên phong chuyển đổi số, xây dựng xã hội học tập, là những chủ thể tích cực trong thực hiện vai trò của TP. HCM vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”.
Ban Bí thư T.Ư Đoàn thăm và chúc mừng chuyên gia tay nghề thế giới

Ban Bí thư T.Ư Đoàn thăm và chúc mừng chuyên gia tay nghề thế giới

SVVN - Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng TS Trần Tuấn Long - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, trường CĐ Xây dựng Công trình đô thị.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm PGS. TS Phan Thanh Bình nhân dịp 20/11

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm PGS. TS Phan Thanh Bình nhân dịp 20/11

SVVN - Ngày 19/11, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng PGS. TS Phan Thanh Bình - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.