Có 5 kết quả :

Sáng tạo cờ bàn ứng dụng giáo dục Anh ngữ

Sáng tạo cờ bàn ứng dụng giáo dục Anh ngữ

SVVN - “GRAM-Z” - Dự án thiết kế boardgame hỗ trợ học Anh ngữ do nhóm sinh viên đến từ nhiều khoa của trường ĐH Mở TP. HCM thực hiện. Nhóm gồm 5 thành viên: Trần Lê Khang, Nguyễn Quốc Vụ, Nguyễn Huỳnh Phương Duy, Đoàn Trần Kim Hoa và Tôn Võ Yến Nhi.